Wie zijn wij?

Onze Verpleeggroep Herkenrode bestaat uit zeven gekwalificeerde zelfstandige verpleegkundigen die u de zorg op maat in uw eigen omgeving kunnen geven.

IMG_0429

Sigrid Reenaers, Lien Convents, Els Wuytens, Helena Corthouts, Nathalie Kielbasa, Valère Slechten en Danny Schrevens vormen deze groep.

Wij werken onderling intens samen en delen onze ervaring en patiëntenkennis. Bovendien kunnen wij mekaar vervangen zodat u zeker de nodige zorg zal krijgen, indien nodig zeven dagen op zeven, zonder onderbreking.

Wij werken ook nauw samen met uw huisarts en/of behandelende arts en andere zorgverleners, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname en indien de toestand het vereist, organiseren we een multidisciplinair overleg. Dit om alle zorgen op elkaar zo goed mogelijk af te stemmen.

We zullen er alles aan doen om uw gestelde vertrouwen waard te zijn en waar te maken.

De betaling van deze thuiszorg gebeurt rechtstreeks via uw ziekenfonds. Wij handelen alle financiële en administratieve beslommeringen met hen af. Dankzij deze voordelige derdebetalersregeling hoeft u niets voor te schieten. Indien nodig bekijken we samen met de sociale dienst van het ziekenhuis en/of het OCMW op welke premies u recht hebt.